ZS1 Żyrardów – Język angielski Ipbfh (gr.2)

1) Zapoznajcie się z prezentacją: https://view.genial.ly/5e9db211c4cf900da1b4d39e/presentation-queen-elizabeth-ii. Nastepnie uzupełnijcie luki informacjami z prezentacji o Królowej Elżbiecie II (slajd II) – PRESENTATION TASKS PART 1. 2) Przeczytajcie pytanie ze slajdu III i zastanówcie się o co może zawierać wypowiedź Królowej w czasach pandemii (pomysły zapiszcie się w zeszycie w języku angielskim). 3) Teraz wysłuchajcie wypowiedzi królowej Elżbiety II: https://www.youtube.com/watch?v=2klmuggOElE. Odpowiedzcie w zeszycie na pytania z pierwszego slajdu dalszej części prezentacji – PRESENTATION TASKS PART 2. 4) Zróbcie zadanie z ostatniego slajdu (łączenie zwrotów z obu kolumn), aby upewnić się czy powstały poprawne kolokacje wysłuchajcie wypowiedzi królowej jeszcze raz, skupiając szczególną uwagę na te wyrażenia. 5) Aby utrwalić nowo poznane kolokacje, zagrajcie w grę: https://learningapps.org/display?v=po4q8gewt20 (połączcie w pary poszczególne części tak, aby powstały kolokacje poznane w poprzednim zadaniu, samodzielnie możecie sprawdzić czy zadanie zostało wykonane poprawnie). Na koniec ułóżcie własne zdania z kolokacjami z lekcji. POWODZENIA! GOOD LUCK 🙂!